In het denken over kwaliteit in de zorg bij overheid, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, beroepsgroepen en verzekeraars is een cultuurverandering gaande. Inplaats van de nadruk op normen, instrumenten, netwerkstructuren en kwaliteitssystemen krijgen de positie en de rol van de patiënt/cliënt (hierna genoemd […]