X

Handreikingen

Wanneer iemand niet (meer) zelf kan zorgen voor het eigen Leefplezier gaat het erom na te gaan wat we kunnen doen de ander hierbij te ondersteunen. Hiervoor zijn een drietal handreikingen ontwikkeld.

  • de Hartenroos van Leefplezier;
  • de Leefplezierboom;
  • het Leefplezierplan.

De Hartenroos van Leefplezier

In de Hartenroos zijn de zeven levensgebieden samengebracht die samen de pijlers vormen onder Leefplezier. De hartenroos helpt bij het beantwoorden van de vraag: wat geeft deze persoon Leefplezier. Bij elk levensgebied zijn de belangrijkste aandachtspunten benoemd die er voor de meeste mensen ‘toe doen’. Door er samen over te praten kom je achter iemands voorkeuren. Zo helpt de Hartenroos je per levensgebied na te gaan waar iemand betekenis of waarde aan geeft en welke levensgebieden voor deze persoon het belangrijkst zijn.

hartenroos
De Leefplezierboom

De Leefplezierboom bestaat uit de BondigeBiografie en het DoePlan. Bij het invullen hiervan staat het in beeld brengen van Leefplezier centraal. De Leefplezierboom voert je langs de hele levensgeschiedenis en de onderwerpen die er voor iemand werkelijk toe doen om het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en te houden.

Met behulp van de BondigeBiografie breng je in kaart ‘wat er toe doet’ voor de persoon kennen waar je mee te maken hebt. Je krijgt een beeld van iemands jeugd en in grote lijnen van de levensgeschiedenis van iemand. Na het invullen heb je een goede indruk van wie iemand is en heb je inzicht in wat nodig is om ervoor te zorgen dat iemand het naar de zin blijft hebben. In het DoePlan leg je de punten vast die specifieke aandacht gaan krijgen. Per Levensgebied wordt nagegaan rond welk onderwerp of thema actie genomen wordt om het Leefplezier te ondersteunen.

Zo is duidelijk zichtbaar welke onderwerpen voor het vergroten van het Leefplezier van belang zijn en ontstaat er een op persoonlijke wensen en voorkeuren gestoeld actieplan.

2

Het Leefplezierplan

Het Leefplezierplan biedt een werkmethode met een drietal stappen:

  • ga in gesprek en leer de ander kennen;
  • breng in kaart wat belangrijk is voor iemand’s Leefplezier;
  • maak een actieplan.

De Hartenroos en de Leefplezierboom helpen bij het concretiseren van de verschillende stappen in het Leefplezierplan