X

Het Leefplezierplan

Wat geeft iemand Leefplezier en wat kunnen we doen om haar of hem daarbij te ondersteunen. Als handreiking is het Leefplezierplan ontwikkeld om hier planmatig en doelgericht mee bezig te zijn en dit in kaart te brengen. Het Leefplezierplan helpt je stapsgewijs bij het kijken en nadenken wat voor iemands Leefplezier belangrijk is. En vervolgens wat nodig is en gedaan kan worden om dit te realiseren. De Hartenroos van Leefplezier en de Leefplezierboom nemen bij het werken aan een Leefplezierplan voor iemand een centrale plaats in.

Stap 1: ga in gesprek en leer de ander kennen.

Centraal staat hierbij de vraag: wat geeft de ander Leefplezier. Het gaat nadrukkelijk niet om het afvinken van lijstjes maar om in een of meer open gesprekken inzicht te krijgen in wat voor iemand belangrijk is. Door er samen over te praten kom je achter iemands voorkeuren. De Hartenroos kan je helpen per levensgebied na te gaan waar iemand betekenis of waarde aan geeft en welke levensgebieden voor deze persoon het belangrijkst zijn. Zonodig betrek je familie of vrienden bij het gesprek om de informatie te krijgen die nodig is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Stap 2: breng in kaart wat belangrijk is voor iemand’s Leefplezier.

De Leefplezierboom speelt hierin een centrale rol. De BondigeBiografie helpt bij het systematisch kort en krachtig vastleggen van de voor Leefplezier relevante kerngegevens. Wat zijn iemands wensen en verlangens. Wat zorgt ervoor dat iemand zich goed voelt, het naar de zin heeft. Je brengt beknopt en overzichtelijk de levensgeschiedenis van iemand in beeld samen met wat hem of haar Leefplezier geeft. Zo krijg je in één blik een goede indruk van wie de ander is, hoe hij of zij zo geworden is en wat hem of haar Leefplezier geeft op elk van de zeven levensgebieden uit de Hartenroos.

Stap 3: maak een actieplan.

Leg vervolgens in het DoePlan vast op welke levensgebieden ondersteuning gewenst is en waar de prioriteiten liggen. Met deze aandachtspunten is inzichtelijk op welke gebieden welke concrete acties gewenst zijn. Dit vormt de basis voor een individueel Leefplezierplan.  

Onderzoek per aandachtspunt welke acties nodig zijn. Ga na of er mogelijk belemmeringen zijn en zoek hier een oplossing voor. Maak een actieplan waarin duidelijk is wat gaat gebeuren en zonodig wie wat concreet gaat doen.