X

Het Leefplezierplan

Wat geeft iemand Leefplezier? En wat kunnen we doen om dit samen met hem of haar op peil te houden of te  verbeteren. Het Leefplezierplan helpt hierbij. Hiermee kan je in kaart brengen wat de Ander Leefplezier geeft en hier planmatig en doelgericht mee aan de slag gaan. Het helpt stapsgewijs bij het kijken en nadenken wat voor iemands Leefplezier belangrijk is en hoe we dit kunnen bereiken. De Hartenroos van Leefplezier, de levensgeschiedenis en de Leefplezierboom nemen hierbij een centrale plaats in.

Het Leefplezierplan kent drie onderdelen die samen in acht stappen alle informatie opleveren die nodig is:

  • leer de Ander kennen
  • waarbij kan je helpen
  • welke punten kan je aanpakken

Als je samen met iemand wilt bereiken dat zijn of haar Leefplezier wordt behouden of verbeterd, volg dan onderstaande stappen.

LEER DE ANDER KENNEN

Stap 1: ga in gesprek. Hierbij staat de vraag centraal: wat geeft de Ander Leefplezier. Probeer in een of meer open gesprekken inzicht te krijgen in wat voor iemand belangrijk is. Door er samen over te praten kom je achter wat voor iemand betekenis heeft en welke voor- en afkeuren er zijn. Het gaat nadrukkelijk niet om het afvinken van lijstjes. Zonodig betrek je familie of vrienden bij het gesprek om de informatie te krijgen die nodig is om samen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Stap 2: verken de levensgeschiedenis. In alles wat iemand Leefplezier geeft, zie je de sporen terug van de levensgeschiedenis. Door in te zoomen op de jeugdjaren en het volwassen leven krijg je een inkijkje in iemands leven; wie is deze persoon, wie zijn de naasten en hoe is het leven tot nu toe verlopen. Zo krijg je in grote lijnen een beeld van wie iemand is en hoe deze geworden is tot de huidige persoon.

Stap 3: breng in kaart wat belangrijk is voor het Leefplezier. Hier staat centraal wat iemands wensen en verlangens zijn. Wat zorgt ervoor dat iemand zich goed voelt, het naar de zin heeft. De Hartenroos met de zeven levensgebieden helpt je per levensgebied na te gaan waar iemand betekenis of waarde aan geeft en welke levensgebieden het belangrijkst zijn.
Stap 4: leg de hoofdlijnen vast. Je hebt zo niet alleen voor jezelf en de Ander alles op een rijtje, het is ook belangrijk dat het makkelijk te delen is met anderen. Bijvoorbeeld als er thuis allerlei hulpverleners over de vloer komen of wanneer je partner, ouder, kind, vriend of vriendin in een andere leefomgeving moet gaan wonen of woont. Voor zinvolle ondersteuning is het belangrijk dat alle betrokkenen een goed beeld krijgen van met wie ze te maken hebben en wat belangrijk is voor zijn of haar Leefplezier. Hiervoor kan je de BondigeBiografie gebruiken van de Leefplezierboom.
WAARBIJ KAN JE HELPEN

Stap 5: wat lukt minder makkelijk of niet meerIn de gesprekken krijg je een overzicht van wat voor de Ander belangrijk is om het naar de zin te hebben en ook wat deze nu mist. Kijk bij ieder levensgebied naar wat nu niet meer of minder makkelijk lukt en bespreek wat hij of zij wel graag zou willen.

Stap 6: vorm je een beeld van waar dit aan ligt. Er is een heel scala aan (on)mogelijkheden of omstandigheden die maken dat iets niet meer of minder makkelijk lukt. Heb in het gesprek aandacht voor wat maakt dat de Ander minder momenten van Leefplezier kent dan zij of hij graag zou willen. Wat vormt een hinder voor iemands Leefplezier. Vaak ook is het een combinatie van factoren. Meer informatie vind je bij Hinderbronnen.

WELKE PUNTEN KAN JE AANPAKKEN 

stap 7: wat kan je doen. Als in het gesprek met de Ander punten naar voren komen die je samen kunt aanpakken, leg deze dan vast zodat je deze kunt delen en waar nodig met hulp van anderen aan de slag gaat. Je kunt hier het DoePlan van de Leefplezierboom voor gebruiken.

stap 8: maak een plan van aanpak. Breng de verschillende oplossingsrichtingen in kaart voordat je met elkaar aan de slag gaat. Als een keuze is gemaakt, maak dan een routekaart waarin je vastlegt wie wat doet en op welk moment. En vooral ook wanneer het moment is om te bekijken of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk is gerealiseerd of dat bijstelling nodig is. Spreek ook voor de langere termijn af met welke tussenpozen gekeken wordt of alles nog loopt zoals verwacht.
TIPS

Met de e-learning module ‘Leer de Ander kennen’ kun je oefenen met het kijken vanuit Leefplezier en met het invullen van de Leefplezierboom. Deze is toegesneden op mantelzorgers en vrijwilligers en ook leerzaam voor hulpverleners.

Je kunt de Leefplezierboom op papier en ook online invullen en daarna printen of per mail versturen om deze met anderen te delen. Leg hem neer of hang hem in overleg met betrokkenen op een plek waar iedereen makkelijk toegang toe heeft.